entrada_ca

Gestió
Comptable

Una bona comptabilitat aporta els indicadors necessaris per planificar i desenvolupar qualsevol tipus de negoci.

Veure més

Gestió
Fiscal

Ens encarreguem de gestionar les seves obligacions fiscals per que vosté pugui dedicar-se a coses més importants.

Veure més

Gestió
Laboral

L’equip humà és el motor de tota empresa: de com s’administra i es gestiona en depèn el seu bon funcionament.

Veure més

Gestió
Mercantil

Més de 20 anys gestionant processos de creació, constitució i registre d’empreses o altres societats civils i privades.

Veure més

Gestió
Administrativa

Fluïdesa i exactitud en el compliment de les obligacions, tràmits d’assessorament, gestió i tràmits administratius

Veure més

Sol·liciti pressupost

Vol saber què pot aportar Assessoria Prado a la seva empresa?

Sol·liciti el seu pressupost i contactarem amb vosté per fer-li una proposta personalitzada.

Sol·liciti pressupost