L’equip humà és el motor de tota empresa: de com s’administra i es gestiona aquest equip en depèn el seu bon funcionament.

LaboralLes relacions laborals són actualment extremadament complexes per a tota persona no introduïda en la matèria. Són moltes les lleis que cal tenir en compte i s’ha de ser molt rigorós amb l’aplicació dels convenis sectorials i a la legislació vigent aplicables a cada cas. Com a assessors laborals l’informarem àmpliament de les diferents modalitats de contractació disponibles per la seva activitat i li recomanarem les més addients. Evidentment, també podem tramitar tota la documentació relativa i assessorar-lo en la gestió de qualsevol conflicte laboral que es pugui produïr en el si del seu l’equip.

Assessoria Prado disposa de formació específica en relacions laborals altament qualificada i de molta experiència en la gestió laboral d’empreses i autònoms, incloent-hi tasques d’intemediació davant l’administració, d’interpretació i aplicació de convenis i tot el procés jurídic social.

Serveis de gestió laboral:

 • Assessoria laboral
 • Gestió laboral
 • Contractes de treball i pròrrogues
 • Relacions laborals
 • Nòmines
 • Rebuts de salaris
 • Liquidacions Seguretat Social
 • Altes i baixes d’autònoms
 • Declaracions IRPF
 • Altes, baixes i incidències de la relació laboral (IT i AT)
 • Servei jurídic laboral
 • Intermediació davant la inspecció de treball
 • Interpretació i aplicació de convenis col·lectius