Ens encarreguem de gestionar les seves obligacions fiscals per que  pugui dedicar-se a altres coses.

FiscalL’equip gestor d’Assessoria Prado està format per assessors fiscals amb molta experiència en la tramitació de tota mena de tributs tant d’empreses com de particulars. Les obligacions fiscals de qualsevol activitat requereixen de molta burocràcia i d’un control absolut de la despesa. És una feina que s’ha de fer de manera molt ordenada i ben planificada per tal d’evitar sorpreses.

Amb el nostre servei de gestió fiscal, disposarà d’informació detallada de cada tràmit i la seva documentació fiscal serà tractada i lliurada al client amb total seguretat i confidencialitat. Disposem d’un sistema informatitzat molt potent i complet que ens permet oferir als nostres clients informació actualitzada en qualsevol moment, donant resposta efectiva i ràpida a qualsevol consulta o informe que és pugui necessitar.

Serveis de gestió i tramitació fiscal:

 • Assessoria fiscal
 • Gestió fiscal
 • Tramitació de declaracions tributàries
 • Estimació directa, directa simplificada i objectiva
 • Declaracions IVA, IRPF, retencions i lloguers
 • Resums anuals
 • Declaració de clients i proveïdors
 • Renda i patrimoni
 • Impost de societats
 • Declaració d’empreses en atribució de rendes
 • Anàlisi de balanços i informes comptables personalitzats